Legislaţie

Pentru a vizualiza fisierele de mai jos, este necesar Microsoft Word Viewer, Zip (Winzip) sau Adobe Acrobat Reader.

 • Ordin nr. 397/836 2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/201 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019
  (Adobe PDF Document, 5 Mb)
  sau link online
 • HOTĂRÂRE nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public
  (Adobe PDF Document, 1 Mb) sau link online
 • ORDIN nr. 196 din 1 martie 2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017.
  (Adobe PDF Document, 7,7Mb) sau link online
 • HOTĂRÂRE nr. 161 din 16 martie 2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-Cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017.
  (Adobe PDF Document, 3,7Mb) sau link online
 • ORDIN nr. 763 din 22 iunie 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017.
  (Adobe PDF Document,  6.9Mb) sau link online
 • ORDIN Nr. 931 din 05.08.2016 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2015.
  (Adobe PDF Document, 547Kb) sau link online
 • ORDIN nr. 701 din 3 iunie 2015 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2015
  (Adobe PDF Document, 528Kb) sau link online
 • Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 386/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2015 și 2016.
  (Adobe PDF Document, 1.2Mb) sau link online
 • ORDIN nr. 874 din 10 iulie 2015 pentru aprobarea formularelor de declarare a activităţilor de sponsorizare în domeniul dispozitivelor medicale şi al materialelor sanitare.
  (Adobe PDF Document, 187Kb) sau link online
 • ORDIN nr. 194 din 23 februarie 2015 privind aprobarea Normelor pentru evaluarea şi avizarea publicităţii la medicamentele de uz uman.
  (Adobe PDF Document, 393Kb) sau link online
 • HOTĂRÂRE nr. 161 din 16 martie 2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017.
  (Adobe PDF Document, 2,3Mb) sau link online
 • LEGE nr. 15 din 29 ianuarie 2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun.
  (Adobe PDF Document, 193Kb) sau link online
 • LEGE nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun.
  (Adobe PDF Document, 367Kb) sau link online
 • LEGE nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.
  (Adobe PDF Document, 368Kb) sau link online
 • Ordinul nr. 1073 din 25 Noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu.
  (Adobe PDF Document, 264Kb) sau link online
 • Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.171/2015 pentru aprobarea Ghidului metodologic de implementare a Programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei.
  (Adobe PDF Document, 2Mb) sau link online
 • HOTĂRÂRE nr. 799 din 30 septembrie 2015 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate.
  (Adobe PDF Document, 183Kb) sau link online
 • ORDIN nr. 828 din 17 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu.
  (Adobe PDF Document, 209Kb) sau link online
 • ORDIN nr. 829 din 17 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al preţului de referinţă pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu.
  (Adobe PDF Document, 744Kb) sau link online
 • ORDIN nr. 943 din 30 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015.
  (Adobe PDF Document, 354Kb) sau link online
 • ORDIN nr. 208 din 2015 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de  pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea.
  (Adobe PDF Document, 304Kb) sau link online
 • CONTRACT-CADRU din 13 mai 2014 care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015.
  (Adobe PDF Document, 1,7Mb) sau link online
 • ORDIN nr. 388 din 31 martie 2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015.
  (Adobe PDF Document, 177Kb) sau link online
 • Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 386/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2015 și 2016.
  (Adobe PDF Document, 1,2Mb) sau link online
 • Anexa la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016.
  (Adobe PDF Document, 1Mb) sau link online
 • HOTĂRÂRE nr. 400 din 13 mai 2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.
  (Adobe PDF Document, 917Kb) sau link online
 • Anexele nr. 1–48 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014—2015
  (Adobe PDF Document, 2.8Mb) sau link online
 • HOTĂRÂRE nr. 206 din 25 martie 2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016.
  (Adobe PDF Document, 557Kb) sau link online
 • HOTĂRÂRE nr. 205 din 25 martie 2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015.
  (Adobe PDF Document, 577Kb) sau link online
 • ORDIN nr. 98 din 27 februarie 2015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportare a cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat către asigurat, precum şi a modalităţii de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale până la eliberarea sau în cazul refuzului cardului naţional de asigurări sociale de sănătate.
  (Adobe PDF Document, 285Kb) sau link online
 • ORDIN privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea otorinolaringologie.
  (Adobe PDF Document, 285Kb) sau link online
 • HOTĂRÂRE nr. 34 din 21 ianuarie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare şi completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului.
  (Adobe PDF Document, 233KB) sau link online
 • ORDIN nr. 1209 din 20 octombrie 2014 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu
  (Adobe PDF Document, 187KB) sau link online
 • ORDIN nr. 581 din 8 septembrie 2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat
  (Adobe PDF Document, 235KB) sau link online
 • ORDIN Nr. 486/01.07.2014 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special [forma publicata pe site-ul CNAS]
  (Adobe PDF Document, 2,3MB) sau link online
 • ORDIN nr. 465 din 26 iunie 2014 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative
  (Adobe PDF Document, 695KB) sau link online
 • ORDIN nr. 463 din 25 iunie 2014 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea
  (Adobe PDF Document, 291KB) sau link online
 • ORDIN nr. 656 din 4 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu
  (Adobe PDF Document, 200KB) sau link online
 • ORDIN nr. 648 din 3 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi
  (Adobe PDF Document, 392KB) sau link online
 • ORDIN nr. 622 din 30 mai 2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
  (Adobe PDF Document, 392KB) sau link online
 • ORDIN nr. 626 din 30 mai 2014 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
  (Adobe PDF Document, 385KB) sau link online
 • ORDIN nr. 360 - 619 din 30 mai 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii de Guvern nr.400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015
  (Adobe PDF Document, 3,5MB) sau link online
 • HOTĂRÂRE nr. 400 din 13 mai 2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015
  (Adobe PDF Document, 2,1MB) sau link online
 • ORDIN nr. 1503 din 11 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi
  (Adobe PDF Document, 620KB) sau link online
 • ORDIN nr. 1009 din 10 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi
  (Adobe PDF Document, 553KB) sau link online
 • ORDIN nr. 2027 din 26 noiembrie 2007 privind activitatea de înregistrare pe baze populaţionale a datelor bolnavilor de cancer şi înfiinţarea registrelor regionale de cancer
  (Adobe PDF Document, 216KB) sau link online
 • HOTARARE nr. 124 din 27 martie 2013 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2013 si 2014
  (Adobe PDF Document, 444 KB) sau link online
 • Ordin nr. 190 din 29 martie 2013 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2013 si 2014
  (Adobe PDF Document, 656 KB) sau link online
 • ORDIN nr. 423-191 din 2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Contractului Cadru pentru anii 2013-2014
  (Adobe PDF Document, 2780 KB) sau link online
 • HG nr. 117 din 2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistentei medicale in cadrul sistemului de sănătate pentru anii 2013-2014
  (Adobe PDF Document, 1060 KB) sau link online
 • Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor
  (Adobe PDF Document, 104 KB) sau link online
 • LEGEA drepturilor pacientului nr. 46 din 21 ianuarie 2003
  (Adobe PDF Document, 156 KB) sau link online
 • NORMA din 7 aprilie 2004 de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
  (Adobe PDF Document, 40 KB) sau link online
 • ORDIN nr 1248 din 2012 privind aprobarea Regulamenului de Organizare si functionare al Spitalului Sf. Spiridon Iasi
  (Adobe PDF Document, 580 KB) sau link online
 • ORDIN M.S. nr. 1226 din 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale
  (Adobe PDF Document, 548 KB) sau link online
 • ORDIN nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale
  (MS Word Document, 660 KB) sau link online
 • ORDIN nr. 1284 din 17 decembrie 2012 privind reglementarea programului de vizite al apartinatorilor pacientilor internati in unitatile sanitare publice
  (MS Word Document, 84 KB) sau link online
 • ORDIN nr. 1248 din 6 decembrie 2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Spiridon" Iasi
  (MS Word Document, 778 KB) sau link online
 • ORDIN nr 1071 din 24 octombrie 2012 de reorganizare a unei structuri fara personalitate juridica din structura Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Spiridon" Iasi
  (Adobe PDF Document, 87 KB) sau link online
 • ORDIN nr. 870 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar
  (Adobe PDF Document, 171 KB) sau link online
 • ORDIN nr 376 din 2012 privind modificarea si completarea Normelor tehnice de reaizare a PROGRAMELOR NATIONALE DE SANATATE
  (MS Word Document, 1085 KB) sau (Arhiva ZIP, 80 KB) sau link online
 • ORDIN nr 681 din 2012 pentru modificarea OMS 868 pentru aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice
  (Adobe PDF Document, 152 KB) sau (Arhiva ZIP, 135 KB) sau link online
 • ORDIN nr. 674 din 2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu
  (Adobe PDF Document, 365 KB) sau (Arhiva ZIP, 327 KB) sau link online
 • ORDIN nr 251 din 2012 pentru modificarea OMS nr. 1030 din 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației
  (Adobe PDF Document, 107 KB) sau (Arhiva ZIP, 87 KB) sau link online
 • ORDIN nr. 250 din 2012 pentru modificarea OMS nr. 867 din 2011 aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucțiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
  (Adobe PDF Document, 152 KB) sau (Arhiva ZIP, 136 KB) sau link online
 • ORDIN nr. 1777 din 29 decembrie 2011 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății si al președintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurărilor sociale de sănătate si a Instrucțiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurărilor sociale de sănătate
  (MS Word Document, 63 KB) sau link online
 • ORDIN nr. 1776 din 29 decembrie 2011 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății si al președintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat in sistemul asigurărilor sociale de sănătate si a Instrucțiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat in sistemul asigurărilor sociale de sănătate
  (MS Word Document, 63 KB) sau link online
 • ORDIN nr. 1775 din 29 decembrie 2011 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora
  (MS Word Document, 51 KB) sau link online
 • ORDIN nr. 1723 din 20 decembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2012 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010
  (MS Word Document, 51 KB) sau link online
 • ORDIN nr. 1275 din 26 august 2011 privind aprobarea listelor si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora
  (Adobe PDF Document, 64 KB) sau link online
 • Anexa 2 la ORDIN nr. 1275 din 26 august 2011 privind aprobarea listelor si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora
  (Adobe PDF Document, 418 KB) sau link online
 • Anexa 3 la ORDIN nr. 1275 din 26 august 2011 privind aprobarea listelor si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora
  (Adobe PDF Document, 38 KB) sau link online
 • Anexa 4 la ORDIN nr. 1275 din 26 august 2011 privind aprobarea listelor si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora
  (Adobe PDF Document, 24 KB) sau link online
 • HOTĂRÂRE nr. 857 din 24 august 2011 privind stabilirea si sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice
  (Adobe PDF Document, 229 KB) sau link online
 • ORDIN nr. 571 din 27 iunie 2011 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activității realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tara, fără regim special
  (Adobe PDF Document, 815 KB) sau link online
 • ORDIN nr. 870 din 31 mai 2011 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății publice si al președintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescripție medicala cu regim special pentru medicamente cu si fără contribuție personala si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescripție medicala cu regim special pentru medicamente cu si fără contribuție personala
  (Adobe PDF Document, 97 KB) sau link online
 • ORDIN nr. 541 din 31 mai 2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurărilor sociale de sănătate si a Instrucțiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurărilor sociale de sănătate
  (Adobe PDF Document, 184 KB) sau link online
 • Ordin nr. 538 din 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului - Cadru pentru anii 2011 - 2020
  (Adobe PDF Document, 1943 KB) sau link online
 • ORDIN nr 385 din 2011 pentru aprobarea utilizării machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ
  (Adobe PDF Document, 616 KB) sau (Arhiva ZIP, 485 KB) sau link online
 • Ordin nr. 338 din 2011 privind modificarea formularelor de prescripție medicala cu regim special
  (MS Word Document, 140 KB) sau (Arhiva ZIP, 21 KB) sau link online
 • Ordin nr. 1027 din 2010 privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului - cadru privind condițiile acordării asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sănătate pentru anul 2010
  (Adobe PDF Document, 287 KB) sau link online
 • Ordin nr. 1110 din 2010 privind aprobarea Normelor Tehnice de realizare a programului national de sănătate 2011-2012
  (Adobe PDF Document, 1227 KB) sau link online
 • Hotărârea nr. 1389 din 28 decembrie 2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012
  (Adobe PDF Document, 575 KB) sau link online
 • Hotărârea nr. 1388 din 28 decembrie 2010 privind aprobarea programelor nationale de sănătate pentru anii 2011 si 2012
  (Adobe PDF Document, 103 KB) sau link online
 • Lista medicamentelor compensate
  (MS Excel Document, 2026 KB)
 • Ordin nr. 1103 din 29.12.2010 pentru modificarea si completarea Ordinului Președintelui C.N.S.A.S. nr. 696/30.06.2009
  (Adobe PDF Document, 60 KB)
 • Hotărârea nr. 430 din 16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
  (MS Word Document, 578 KB) sau (Arhiva ZIP, 66 KB) sau link online
 • Ordin nr. 762 din 31 august 2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea in grad de handicap
  (MS Word Document, 1616 KB) sau (Arhiva ZIP, 205 KB) sau link online
 • Ordin nr. 1418 din 11 octombrie 2010 privind aprobarea procedurii de încadrare in grade de invaliditate in vederea înscrierii la pensia de invaliditate si a Procedurii de verificare a încadrării in grad de invaliditate
  (Adobe PDF Document, 104 KB) sau (Arhiva ZIP, 93 KB) sau link online
 • Ordin nr. 60 din 27 ianuarie 2006 de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 158 / 2005 privind concediile si indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
  (Adobe PDF Document, 503 KB) sau (Arhiva ZIP, 486 KB) sau link online
 • Ordonanța de Urgenta nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile si indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
  (Adobe PDF Document, 218 KB) sau (Arhiva ZIP, 209 KB) sau link online
 • Ordin nr. 264 din 1 aprilie 2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate in anul 2010
  (Adobe PDF Document, 53 KB) sau (Arhiva ZIP, 49 KB) sau link online
 • Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate in anul 2010
  (Adobe PDF Document, 890 KB) sau (Arhiva ZIP, 836 KB)
 • HG 261 din 2010 privind aprobarea programelor nationale de sănătate pentru anul 2010
  (Adobe PDF Document, 154 KB) sau (Arhiva ZIP, 146 KB) sau link online
 • Ordin nr. 408 din 2010 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului Cadru pentru anul 2010
  (Adobe PDF Document, 53 KB) sau (Arhiva ZIP, 49 KB) sau link online
 • Hotărâre nr. 262 din 2010 pentru aprobarea Contractului Cadru pe anul 2010
  (Adobe PDF Document, 64 KB) sau (Arhiva ZIP, 60 KB) sau link online
 • Anexa 2 la Ordinul 1301 din 2008
  (Adobe PDF Document, 566 KB) sau (Arhiva ZIP, 478 KB)
 • Anexa 1 la Ordinul 1301 din 2008
  (Adobe PDF Document, 20395 KB) sau (Arhiva ZIP, 14118 KB)
 • Ordin nr.1301 din 2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor
  (MS Word Document, 75 KB) sau (Arhiva ZIP, 15 KB)
 • HG 720 din 2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personala
  (MS Word Document, 1462 KB) sau (Arhiva ZIP, 118 KB) sau link online
 • Legea Nr. 95 din 2006 modificata si completata de OUG Nr. 93 din 2008
  (MS Word Document, 3541 KB) sau (Arhiva ZIP, 767 KB) sau link online

Noutăţi

Rezultat final concurs pentru ocuparea functiei de manager - persoana fizica 
Siguranta Pacientului
Centralizator rezultat final concurs -Referent de Specialitate Gradul I -Serviciul Achizitii Publice Contractare
Rezultat final interviu concurs -Referent de Specialitate Gradul I -Serviciul Achizitii Publice Contractare
Rezultat probă susținerea și evaluarea proiectului de management pentru ocuparea funcției de Manager -  persoană fizică
Rezultat interviu concurs - Referent de Specialitate Gradul I - Serviciul Achizitii Publice Contractare
Rezultat final proba scrisă concurs - Referent de Specialitate Gradul I - Serviciul Achiziții Publice Contractare
 Informare pentru participanții la susținerea publică a Proiectului de Management
Anunț privind susținerea probei interviu pentru concursul de Referent de Specialitate Gradul I - Serviciul Achiziții Publice,...
Rezultat proba scrisa concurs -Referent de Specialitate Gradul I -Serviciul Achizitii Publice Contractare
Barem corectare proba scrisa concurs - Referent de Specialitate Gradul I - Serviciul Achizitii Publice Contractare
Proiect management candidat 34317