Anunț privind ocuparea prin concurs, pe perioada nedeterminata, a posturilor vacante de asistenți medicali generaliști

 

Anunț privind ocuparea prin concurs, pe perioada nedeterminata, a posturilor vacante de asistenți medicali  generaliști , din cadrul Spitalului Clinic Județean De Urgenta "Sf. Spiridon" Iași

A) Publicație de concurs: asistenți medicali specialitatea medicina generala

1. Tematica si bibliografie asistenți medicali generaliști

2. Fise de post:  

- fisa post asistent medical salon

- fisa post  asistent medical bloc operator

- fisa post asistent medical pentru secția clinica ATI, compartiment ATI - Arși

- fisa post asistent medical pentru secția clinica Cardiologie - compartiment Cardiologie Intervențională

B) Publicație de concurs: asistenți medicali specialitatea medicina de laborator, pentru laboratorul de analize medicale

1. Tematica si bibliografie asistent medical specialitatea medicina de laborator

2. Fisa de post asistent medical specialitatea medicina de laborator

C) Publicație de concurs: asistenți medicali specialitatea medicina generala pentru UPU-SMURD

1. Tematica si bibliografie asistenți medicali generaliști pentru UPU-SMURD

2. Fise de post: 

- fisa post asistent medical cu studii postliceale pentru UPU-SMURD

- fisa post asistent medical cu studii superioare  pentru UPU-SMURD

 

 

    Declarație consimțămant date cu caracter personal

    Cerere înscriere la concurs - asistent medical debutant cu studii postliceale

    Cerere înscriere la concurs - asistent medical debutant cu studii superioare

    Cerere înscriere la concurs - asistent medical cu vechime minim 6 luni cu studii postliceale

    Cerere înscriere la concurs - asistent medical cu vechime minim 6 luni cu studii superioare

    Cerere înscriere la concurs - asistent medical principal cu studii superioare

Noutăţi

Anunț data, ora, locație - concurs medici UPU - SMURD
Rezultate finale la proba practica, susținută in data de 23.11.2021, de către candidații înscriși la concursul pentru ocuparea...
Rezultatele privind proba interviu pentru personal auxiliar
Rezultat Privind Selectia Dosarelor Candidatilor Inscrisi In Vederea Ocuparii Fara Concurs A Postului De Medic Specialist Sectie...
Rezultatele interviurilor pentru posturile de Economist IA si Registrator medical
Rezultate finale selecție dosare Medici UPU - SMURD
Anunț privind susținerea probei de interviu personal auxiliar
Rezultate contestații proba scrisa personal auxiliar
Rezultate proba practica, susținuta in data de 23.11.2021, de către candidații înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor...
Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de:  Bioinginer medical Electricieni, bucătari si...
Informare privind susținerea probei interviu - Economist IA și Registrator medical
Rezultate finale proba practică - Economist IA și Registrator medical