Anunț privind ocuparea prin concurs, perioada nedeterminata, personal auxiliar sanitar (infirmiera, infirmiera debutanta, îngrijitoare, brancardier)

Anunț privind ocuparea prin concurs, perioada nedeterminata, personal auxiliar sanitar (infirmiera, infirmiera debutanta, îngrijitoare, brancardier) din cadrul Spitalului Clinic Județean De Urgenta "Sf. Spiridon’ Iași

 

A) Publicație de concurs  personal auxiliar sanitar spital (brancardier, infirmiera, infirmiera debutanta, îngrijitoare)

1. Brancardieri:

tematica si bibliografie  brancardier

fisa post brancardier 

   cerere concurs – brancardier /declaratie date cu caracter confidential

2. Infirmiera, infirmiera debutanta:

tematica si bibliografie infirmiera, infirmiera debutanta

fisa de post infirmiera, infirmiera debutanta

   cerere concurs – infirmiera debutanta  /declaratie date cu caracter confidential

   cerere concurs – infirmiera  /declaratie date cu caracter confidential

3. Îngrijitoare:

tematica si bibliografie îngrijitoare

fisa de post îngrijitoare

   cerere concurs – ingrijitoare /declaratie date cu caracter confidential

B) Publicație de concurs  personal auxiliar sanitar, pentru UPU-SMURD (infirmiera, brancardier)

1.Infirmiera

tematica si bibliografie infirmiera

fisa de post infirmiera pentru UPU-SMURD

cerere concurs – infirmiera UPU-SMURD  /declaratie date cu caracter confidential

2. Brancardieri

tematica si bibliografie brancardier pentru UPU-SMURD

fisa de post  brancardier pentru UPU-SMURD

cerere concurs – brancardier UPU- SMURD /declaratie date cu caracter confidential

Noutăţi

Anunț data, ora, locație - concurs medici UPU - SMURD
Rezultate finale la proba practica, susținută in data de 23.11.2021, de către candidații înscriși la concursul pentru ocuparea...
Rezultatele privind proba interviu pentru personal auxiliar
Rezultat Privind Selectia Dosarelor Candidatilor Inscrisi In Vederea Ocuparii Fara Concurs A Postului De Medic Specialist Sectie...
Rezultatele interviurilor pentru posturile de Economist IA si Registrator medical
Rezultate finale selecție dosare Medici UPU - SMURD
Anunț privind susținerea probei de interviu personal auxiliar
Rezultate contestații proba scrisa personal auxiliar
Rezultate proba practica, susținuta in data de 23.11.2021, de către candidații înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor...
Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de:  Bioinginer medical Electricieni, bucătari si...
Informare privind susținerea probei interviu - Economist IA și Registrator medical
Rezultate finale proba practică - Economist IA și Registrator medical