Anunț privind ocuparea prin concurs, pe perioada nedeterminată, a posturilor vacante de : preot I, bioinginer medical, muncitori calificați: bucătar II și bucătar III, electrician I, electrician III, electrician IV, instalator I, instalator III, din cadru

Publicație de concurs : preot I, bioinginer medical, muncitori calificați: bucătar II și bucătar III, electrician I, electrician III, electrician IV, instalator I, instalator III

1. tematică și bibliografie preot I
   fișe de post:   preot I

   cerere concurs – preot I /declaratie date cu caracter confidential


2. tematică și bibliografie bioinginer medical
   fișe de post:   bioinginer medical

   cerere concurs – bioinginer medical /declaratie date cu caracter confidential

3. tematică și bibliografie bucătar II și bucătar III
   fise de post:   bucătar II și bucătar III

    cerere concurs – bucatar II  /declaratie date cu caracter confidential

    cerere concurs – bucatar II/declaratie date cu caracter confidential

4. tematică și bibliografie electrician I, electrician III, electrician IV
   fișe de post:   electrician Ielectrician IIIelectrician IV

   cerere concurs – electrician I declaratie date cu caracter confidential

   cerere concurs – electrician III /declaratie date cu caracter confidential

   cerere concurs – electrician IV  /declaratie date cu caracter confidential

5. tematică și bibliografie instalator I, instalator III
   fișe de post:   instalator Iinstalator III

   cerere concurs – instalator I   /declaratie date cu caracter confidential

   cerere concurs – instalator III  /declaratie date cu caracter confidential

Noutăţi

Anunț data, ora, locație - concurs medici UPU - SMURD
Rezultate finale la proba practica, susținută in data de 23.11.2021, de către candidații înscriși la concursul pentru ocuparea...
Rezultatele privind proba interviu pentru personal auxiliar
Rezultat Privind Selectia Dosarelor Candidatilor Inscrisi In Vederea Ocuparii Fara Concurs A Postului De Medic Specialist Sectie...
Rezultatele interviurilor pentru posturile de Economist IA si Registrator medical
Rezultate finale selecție dosare Medici UPU - SMURD
Anunț privind susținerea probei de interviu personal auxiliar
Rezultate contestații proba scrisa personal auxiliar
Rezultate proba practica, susținuta in data de 23.11.2021, de către candidații înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor...
Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de:  Bioinginer medical Electricieni, bucătari si...
Informare privind susținerea probei interviu - Economist IA și Registrator medical
Rezultate finale proba practică - Economist IA și Registrator medical