Anunț privind ocuparea prin concurs a posturilor vacante de fiziokinetoterapeut, economist specialist IA, inginer, muncitor calificat II, muncitor calificat III, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență "Sf. Spiridon" Iași

Anunț privind ocuparea prin concurs a posturilor vacante de fiziokinetoterapeut, economist specialist IA, inginer, muncitor calificat II, muncitor calificat III, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență "Sf. Spiridon" Iași

a) publicație de concurs pentru personalul tehnico-administrativ - economic, muncitori și fiziokinetoterapeut

b) tematică și bibliografie pentru:
- fiziokinetoterapeut  pentru secția clinică ATI
- economist specialist IA pentru serviciul administrativ
- economist specialist IA pentru serviciul financiar contabil
- inginer gradul I instalații pentru construcții - compartimentul tehnic
- muncitor calificat II și III - (bucătar) pentru serviciul administrativ
- muncitor calificat III - frizer pentru serviciul administrativ

c) fișe post pentru:
- fiziokinetoterapeut  pentru sectia clinica ati
Formular de înscriere la concurs
Informare privind protecția datelor cu caracter personal
- economist specialist IA pentru serviciul administrativ
Formular de înscriere la concurs
Informare privind protecția datelor cu caracter personal
- economist specialist IA pentru serviciul financiar contabil
Formular de înscriere la concurs
Informare privind protecția datelor cu caracter personal
- inginer gradul I instalații pentru construcții - compartimentul tehnic
Formular de înscriere la concurs
Informare privind protecția datelor cu caracter personal
- muncitor calificat II - (bucătar) pentru serviciul administrativ
Formular de înscriere la concurs
Informare privind protecția datelor cu caracter personal
- muncitor calificat III - (bucătar) pentru serviciul administrativ
Formular de înscriere la concurs
Informare privind protecția datelor cu caracter personal
- muncitor calificat III - frizer pentru serviciul administrativ
Formular de înscriere la concurs
Informare privind protecția datelor cu caracter personal

 

Extras din HG nr 286/2011 - Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011

 

Noutăţi

Tabel rezultate finale după perioada de completare a dosarelor incomplete ale candidaților înscriși la concurs pentru ocuparea unui...
Rezultate proba interviu concurs registrator medical - Sectia Clinica ORL - comp. ATI si Sectia Clinica Oftalmologie - comp ATI
Tabel rezultate la verificarea și confirmarea documentelor din dosarele de concurs ale candidaților înscriși la concursul pentru...
Rezultate proba practică concurs registrator medical - Secția Clinică ORL - comp. ATI și Secția Clinică Oftalmologie - comp....
Rezultat Contestatie Etapa De Verificare Si Confirmare A Documentelor - Posturi Medic
Linii de garda - August 2022  
Centralizator cu punctajele finale ale concursului pentru ocuparea posturilor vacante  de personal auxiliar sanitar din cadrul...
Centralizator cu punctajele finale ale concursului pentru ocuparea posturilor din cadrul Spitalului clinic judetean de urgenta "sf....
Centralizator cu punctajele finale ale concursului pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante de asistent medical din cadrul...
Rezultate finale candidatii inscrisi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali  la spitalul clinic...
Centralizator cu punctajele finale ale concursului pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante de asistent medical din cadrul...
Centralizator cu punctajele finale ale concursului pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante de asistent medical din cadrul...