Anunț privind ocuparea prin concurs, pe perioadă nedeterminată, a posturilor vacante de personal auxiliar sanitar (infirmieră, infirmieră debutantă, îngrijitoare și brancardier) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență "Sf. Spiridon" Iași

Anunț privind ocuparea prin concurs, pe perioadă nedeterminată, a posturilor vacante de personal auxiliar sanitar (infirmieră, infirmieră debutantă, îngrijitoare și brancardier) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență "Sf. Spiridon" Iași

a) publicație de concurs pentru personalul auxiliar sanitar

b) tematică și bibliografie pentru personalul auxiliar sanitar

c) fișe post pentru personalul auxiliar sanitar pentru:
- fișa postului pentru infirmieră secția clinică ATI / compartiment ATI arsi / compartiment ATI BMF
Formular de înscriere la concurs
Informare privind protecția datelor cu caracter personal
- fișa postului pentru brancardier secția clinică ATI / compartiment ATI arși
Formular de înscriere la concurs
Informare privind protecția datelor cu caracter personal
- fișa postului pentru îngrijitoare secția clinică ATI / compartiment ATI arși
Formular de înscriere la concurs
Informare privind protecția datelor cu caracter personal
- fișa postului pentru infirmier UPU-SMURD
Formular de înscriere la concurs
Informare privind protecția datelor cu caracter personal
- fișa postului pentru brancardier spital
Formular de înscriere la concurs
Informare privind protecția datelor cu caracter personal
- fișa postului pentru infirmieră și infirmieră debutant spital
Formular de înscriere la concurs infirmiera
Formular de înscriere la concurs infirmiera debutanta
Informare privind protecția datelor cu caracter personal
- fișa postului pentru îngrijitor spital
Formular de înscriere la concurs
Informare privind protecția datelor cu caracter personal

 

Extras din HG nr 286/2011 - Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011

 

 

Noutăţi

Tabel rezultate finale după perioada de completare a dosarelor incomplete ale candidaților înscriși la concurs pentru ocuparea unui...
Rezultate proba interviu concurs registrator medical - Sectia Clinica ORL - comp. ATI si Sectia Clinica Oftalmologie - comp ATI
Tabel rezultate la verificarea și confirmarea documentelor din dosarele de concurs ale candidaților înscriși la concursul pentru...
Rezultate proba practică concurs registrator medical - Secția Clinică ORL - comp. ATI și Secția Clinică Oftalmologie - comp....
Rezultat Contestatie Etapa De Verificare Si Confirmare A Documentelor - Posturi Medic
Linii de garda - August 2022  
Centralizator cu punctajele finale ale concursului pentru ocuparea posturilor vacante  de personal auxiliar sanitar din cadrul...
Centralizator cu punctajele finale ale concursului pentru ocuparea posturilor din cadrul Spitalului clinic judetean de urgenta "sf....
Centralizator cu punctajele finale ale concursului pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante de asistent medical din cadrul...
Rezultate finale candidatii inscrisi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali  la spitalul clinic...
Centralizator cu punctajele finale ale concursului pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante de asistent medical din cadrul...
Centralizator cu punctajele finale ale concursului pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante de asistent medical din cadrul...