Anunț angajare UPU

Categorie: Noutăţi

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon” Iasi organizează, în conformitate cu prevederile H.G.nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare si OMS1470/2011, CONCURS pentru ocuparea posturi vacante de tehnician radiologie, asistenți medicali debutanți, asistenți medicali, infirmiere, secretar in cadrul UPU SMURD, cu contract de munca pe perioada nedeterminata.