Acte necesare internare

> Biletul de trimitere pentru internare semnat şi parafat de medicul din ambulatoriul de specialitate sau medicul de familie;
> Bilet de internare pentru pacienţii care reprezintă urgenţe medico-chirurgicale, semnat şi parafat de medicul specialist din UPU (dupa caz) ;
> Fișa de prezentare în UPU – va fi anexată la FOCG a pacientului internat prin UPU;
> Cardul național de asigurări de sănătate (dacă acesta nu se prezintă se va lista la Biroul de internari statusul pacientului - PIAS de pe site-ul CJAS, pacientul fiind informat că acest card trebuie adus pe parcursul internării);
> Adeverință eliberată de către CJAS care dovedește calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate;
> Adeverinţă de salariat cu precizarea numărului zilelor de concediu medical acordate în ultimele 12 luni;
> Cuponul de pensie – pentru pensionari, veterani de razboi, persoane cu handicap;
> Pentru persoanele aflate în întreținere: adeverintă de la locul de muncă al întreținătorului (în care să se menționeze numele persoanei aflate în intretinere), adeverință CJAS;
> Pentru persoanele aflate într-o formă de protecție socială: copie dupa documentul care atesta acest lucru;
> Pentru cetatenii străini din statele membre UE: cardul european de asigurări sociale de sănătate în perioada de valabilitate - DOAR PENTRU URGENTE MEDICO-CHIRURGICALE;
> Cerere scrisă pentru internare a părinților/ tutorilor legali pentru copilul sub 18 ani (minor) adresată Managerului Spitalului (care să includă avizele și aprobările respective) - ANEXA 1 – Cod FO3.PO.MED.07;
> Certificat nastere/CI minor internat și copie dupa CI a parinților;
> Adeverinta de studii pentru persoanele intre 18-25 ani, care urmează cursurile unei școli/universități;
> Pentru studenții străini/studenții cu plată - adeverință CJAS că sunt plătitori de asigurări de sănătate;
> Angajament de plată – pentru pacienții neasigurați, a căror stare de urgență a încetat – ANEXA 2 - Cod F02.PO.MED.07.

Noutăţi

Rezultat contestație examen Medic Specialist în cadrul UPU SMURD
Anunț privind alegerile pentru Consiliul de Etică - 2018 Conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1502/2016 pentru...
Catalog definitiv concurs medic rezident an V medicină de urgență Tg. Frumos și două posturi medic rezident anul V pentru...
Anunț privind alegerile pentru Consiliul de Etică - 2018 Conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1502/2016 pentru...
Rezultate contestație proba clinică concurs medic obstetrică ginecologie
Precizări soluționare contestații proba practică concurs medic obstetrică ginecologie
Rezultate concurs medic specialist epidemiologie pentru Serviciul PIAAM
Rezultate finale concurs medic șef secție clinică/laborator/serviciu
Rezultate concurs medic primar și medici specialiști specialitatea boli infecțioase pentru Serviciul PIAAM
Rezultate proba practică susținută în data de 28.02.2018 concurs medic șef secție
Linii de gardă (Abobe PDF Document)
Rezultate proba scrisă concurs medic șef Anatomie Patologică Rezultate proba practică concurs medic șef Anatomie...