Achiziții

Titlu
"INVITATIE la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare in vederea achizitioanarii de medicamente _ ECULIZUMAB 300 mg"
Invitatie de participare la procedura de negociere "Servicii intretinere si reparatii echipamente medicale radiologice: instalatie angiografie, tomografie computerizata, rezonanta magnetica nucleara si ecograf CX50”
INVITAȚIE DE PARTICIPARE procedură de NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ - conf. art. 104, alin. 1, lit. c), din lege nr. 98/2016, coroborat cu art. 93 si 94 din hotararea nr. 395/2016, în vederea achiziționării de medicamente - ECULIZUMAB 300mg
Răspuns solicitare clarificare referitor la "Negociere fără publicare a unui inițiata având ca obiect Contract furnizare “MATERIALE SANITARE FARMACIE, DIABET, ATI” din data de 17.03.2022
Răspuns solicitare clarificare referitor la negociere fără publicare având ca obiect Contract furnizare “MATERIALE SANITARE FARMACIE, DIABET, ATI” din data de 17.03.2022
INVITAȚIE DE PARTICIPARE procedură de NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ - conf. art. 104, alin. 1, lit. c), art. 104, alin 4, din lege nr. 98/2016, coroborat cu art. 93 si 94 din hotararea nr. 395 / 2016, în vederea achiziționării de reactivi
INVITAŢIE DE PARTICIPARE procedura de NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ - conf. art. 104, alin. 1, lit. c), art. 104, alin 4, din lege nr. 98/2016, coroborat cu art. 93 si 94 din hotărârea nr. 395 / 2016, in vederea achiziționării de MATERIALE SANITARE
INVITAŢIE DE PARTICIPARE - procedura de NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ în vederea încheierii contractului de furnizare de „piese de schimb pentru computerul tomograf Somatom Emotion 16 de fabricație SIEMENS”
INVITAŢIE DE PARTICIPARE - procedura de NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ in vederea achizitionarii de MATERIALE SANITARE
INVITAŢIE DE PARTICIPARE - procedura de NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ in vederea achizitionarii de MEDICAMENTE

Noutăţi

Rezultat final concurs pentru ocuparea functiei de manager - persoana fizica 
Siguranta Pacientului
Centralizator rezultat final concurs -Referent de Specialitate Gradul I -Serviciul Achizitii Publice Contractare
Rezultat final interviu concurs -Referent de Specialitate Gradul I -Serviciul Achizitii Publice Contractare
Rezultat probă susținerea și evaluarea proiectului de management pentru ocuparea funcției de Manager -  persoană fizică
Rezultat interviu concurs - Referent de Specialitate Gradul I - Serviciul Achizitii Publice Contractare
Rezultat final proba scrisă concurs - Referent de Specialitate Gradul I - Serviciul Achiziții Publice Contractare
 Informare pentru participanții la susținerea publică a Proiectului de Management
Anunț privind susținerea probei interviu pentru concursul de Referent de Specialitate Gradul I - Serviciul Achiziții Publice,...
Rezultat proba scrisa concurs -Referent de Specialitate Gradul I -Serviciul Achizitii Publice Contractare
Barem corectare proba scrisa concurs - Referent de Specialitate Gradul I - Serviciul Achizitii Publice Contractare
Proiect management candidat 34317